قفس پرنده
قفس پرنده قطعا انتخاب مناسبی برای نگهداری پرندگان در منزل است. به طور کلی، هرچه پرنده بزرگتر و فعال تر باشد، باید از قفسهای بزرگتری استفاده کند. میزان زمانی که پرنده هر روز در قفسش می گذارد نیز یک عامل مهم دیگر در انتخاب قفسش است. پرنده ای که بیشتر اوقات در قفسش قرار دارد، به مراتب فضای بیشتری نیاز دارد تا پرنده ای که فقط شب ها در قفس است. برخی پرندگان نیازهای ویژه ای دارند، مثلا تعدادی از آنها برای سرگرم شدن به وسیله بازی در قفسشان نیازمندند یا برخی برای جلوگیری از بیرون آمدن از قفسشان به مکانیسم های ایمنی نیازمندند. در سایت آنلاین میگ میگ پت می توانید انواع قفسها و سایر تجهیزات جانبی جهت سرگرم شدن پرنده را متناسب با سایز و نیاز پرنده مورد نظرتان تهیه کنید.

درخواست خرید عمده لوازم حیوانات